Park/Trädgård/Snickeri/Verkstad

I trädgården finns ca ett tunnland grönsaksland och tre kallväxthus, grödorna som odlas är ex: potatis, majs, bönor, tomater, gurkor och paprikor mm. Vissa grödor sås på plats, medan andra sås i växthusen redan i mars för att sedan planteras ut. En stor örtagård finns också, samt ett litet gjuteri.

Området har många fruktträd som tas tillvara och säljs eller används i verksamheten. I anknytning till gårdsbutiken finns ett vackert orangeri med tropiska växter och blommor.

Arbetsuppgifterna i trädgården varierar mycket beroende på årstiden.

Exempel på arbeten inom Park/Trädgård/Snickeri/Verkstad:

 • Sådd, plantering och skörd.
 • Gallring och tjyvning av plantor.
 • Uppbindning av växter.
 • Röjning av buskage och ogräsbekämpning.
 • Odling av frukt och grönsaker i växthus.
 • Skötsel av gräsmattor, grusgångar, rabatter, fiskdamm mm
 • Skogs och röjningsarbeten.
 • Vedklyvning.
 • Betonggjutning av trädgårdskonst.
 • Fräsning av sand i sandlådor.
 • Städning av Miljövårdscentrums anläggning och mark.
 • Enklare snickeriarbeten ex. trädgårdsmöbler, fågelholkar mm.
 • Snickeriarbeten åt Volvo (1000 halvpall/vecka)
 • Enklare verkstadsarbeten

Vi erbjuder dessa tjänster till kunder:

 • Försäljning av kravodlade grönsaker, örter, frukter och bär.
 • Enklare snickeriarbeten.
 • Gjuten trädgårdskonst.
 • Diverse skötsel av trädgårdar och parker.
 • Städning på kommunens uppdrag.

Det som är viktigt att tänka på är ett korrekt bemötande av kunder.

Miljön
Man kan få möjligheter att prova på arbete under stress, statiskt arbete och tunga lyft. Även förmågan att arbeta i grupp kan prövas då många olika arbetsuppgifter sker i nära samarbete med andra arbetskamrater. Man kan också vid behov få arbeta mer enskilt och självständigt. Planering och fördelning av arbetsuppgifter sker vid arbetsdagens början. Arbetskläder och skor finns att låna på Miljövårdscentrum.

Park/Trädgård/Snickeri/Verkstad
070-677 87 82
tradgard@miljovardscentrum.se
Arbetsledare: Mattias

Mattias

Mirec

Marina

Roman

Hasse

Tony

Tomas

Lisa