Flygfoto

Flygfoto från mitten av 1900-talet på området där miljövårdscentrum nu ligger