Flygfoto

flygfoto
Flygfoto från mitten av 1900-talet på området där miljövårdscentrum nu ligger

 

Theme by Anders Norén